Cięcie laserowe – wady i zalety

Cięcie laserowe ma obecnie bardzo duże zastosowanie i jest to jedna z metod termicznego oddzielania materiału.

Może nastąpić w 3 rodzajach:

 • przez sublimację
 • topienie
 • wypalanie

Najczęściej stosowana jest kombinacja trzech rodzajów do oddzielania materiału. Cechą cięcia laserowego jest punktowe prowadzenie energii i wysokoenergetyczny strumień tnący.

Celem cięcia laserowego jest wytwarzanie elementów, które bez dodatkowej obróbki nadają sie do dalszej przeróbki. Warunkiem uzyskania dobrej jakości cięcia i wysokiego stopnia utrzymania wymiarów ciętych elementów konstrukcyjnych jest dokładnie prowadzany strumień tnący w połączeniu z najwyższej jakości maszyną do cięcia o dużej odporności na drgania i o dobrej właściwości powtarzania. Lasery są obecnie szeroko stosowane zarówno do cięcia materiałów metalowych jak i nie metali. Są wykorzystywane w procesie cięcia stali niskostopowych i wysokostopowych, stali węglowych, aluminium, tytanu, tworzyw sztucznych, drewna i ceramiki.

Wyróżniamy następujące metody cięcia laserowego:

 • Cięcie przez odparowanie – polega ono na tym, że materiał poddany działaniu zogniskowanej wiązki ulega odparowaniu w atmosferze gazu obojętnego.
 • Ciecie przez topienie i wydmuchiwanie – polega  ono na tym, że materiał poddany zogniskowanej wiązki ulega stopieniu i jest usuwany strumieniem gazu obojętnego.
 • Cięcie przez wypalanie – polega  ono na tym, że materiał poddany zogniskowanej wiązki jest wypalany przez strumień tlenu lub mieszaniny gazów zawierających tlen.
 • Generowanie pęknięć termicznych – zogniskowana wiązka wywołuje naprężenie cieplne powodujące pękanie materiału.
 • Zarysowanie – nacinany jest rowek lub rząd otworów i następnie materiał jest łamany mechanicznie.
 • Zimne cięcie – promieniowanie lasera ekscymerowego powoduje niszczenie wiązań cząsteczkowych.
   

Proces cięcia można podzielić na trzy etapy:

 • początek cięcia
 • cięcie właściwe
 • zakończenie procesu cięcia 

Zalety cięcia laserowego:

 • wąska strefa wpływu ciepła
 • gładka i czysta powierzchnia cięcia ( nie wymaga obróbki)
 • oszczędność materiału poprzez występowanie wąskiej szczeliny cięcia
 • duża szybkość cięcia
 • szeroki zakres materiałów poddających się procesowi cięcia
 • łatwość automatyzacji
 • duża elastyczność procesu cięcia laserowego

Wady cięcia laserowego:

 • duży koszt inwestycyjny
 • ograniczona grubość ciętej blachy, jest to podyktowane wymogami jakościowymi